ANTURITEKNIIKKA

Nykyaikaisten automaatiolaitteiden lineaari- ja kulmaliikkeiden toteutuksissa ja valvonnoissa esiintyvien yleisimpien analogisten ja digitaalisten liikeantureiden asennus-, säätö- ja vianetsintävalmiuksien harjoittelu. Harjoitustehtävien rakenteessa on huomioitu teollisuuden edellyttämät ammattitaitovaatimukset.

Sähköiset lähestymiskytkimet -harjoituslaitteiston avulla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet, joiden avulla hän selviytyy automaation ohjaustekniikassa yleisesti esiintyvien lähestymiskytkimien asennus- ja huoltotehtävistä. Opiskelupaketissa perehdytään myös ns. anturisuureiden tutkimiseen lähestymiskytkimien osalta. Tehtävien rakenteessa on keskitytty niiden valmiuksien luomiseen, joita tarvitaan käytännön asennustehtävissä.

ILMAOHJAUSTEKNIIKKA

Pneumaattisen järjestelmän ohjaus-, käyttö- ja asennustyön harjoittelu teollisuuskomponentein, teollisuuden kiinnitysmenetelmiä käyttäen.

KIINTEISTÖVÄYLÄTEKNIIKKA

Kiinteistöväylätekniikka – harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan nykykiinteistöissä yleistyvän väyläohjatun sähkö- ja mittaus-/säätöverkoston asennus- ja käyttövalmiuksia. Laitteisto koostuu ryhmäkeskusmoduulista, joka ohjaa kulutus- / käyttökohteita KNX – väylän välityksellä kytkimiltä, termostaateilta ja anturilta saatavien kytkentä- ja ohjaussignaalien ohjaamana.” (Samalla periaatteella kun muissakin laitteissa.)

OHJELMOITAVAT OHJAUKSET

Harjoituslaitteiston avulla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet, joiden avulla hän pystyy rakenta- maan teollisuudessa esiintyviä askelmoottorikäyttöjä toimiviksi järjestelmiksi sekä käyttämään ja huol- tamaan niitä.

Laitteisto sisältää hammashihnakuljettimen, jota käytetään DC-moottorilla. Hihnapalvelijana toimii pneumaattinen porttaali alipainetarttujalla. Laitteisto palvelee erinomaisesti kappaleen käsittelyä logiikkaohjattuna.

Laitteisto sisältää logiikkaohjatun mekaniikkalevyn joko hihnakuljettimella tai ruuvimekaniikalla sekä kaksi kappaletta sylintereitä.

Harjoituslaitteiston avulla opiskelija harjaantuu nykyaikaisissa CNC- ja robottikäytöissä esiintyvien servomoottorikäyttöjen asennus-, kytkentä-, säätö- ja käyttötehtäviin.

RELETEKNIIKKA

Sähkömekaaninen ohjaustekniikka – harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan automaatiossa esiintyvien releohjauksien asennus- ja käyttövalmiuksia. Harjoittelu toteutetaan pneumaattisin (sylinterit) ja sähköteknisin komponentein automaatiopiirustusten perusteella.

Nykyaikaisten automaatiosovellusten liikkeiden toteutuksissa käytettyjen tasa- ja 1-vaihevaihto- sähkömoottoreiden ohjauksessa käytettyjen kytkentöjen harjoittelu kontaktoritekniikalla.

Olemme kehittäneet laitteiston, joka on tarkoitettu oikosulkumoottoriohjauksien harjoitteluun reletekniikalla

VÄYLÄTEKNIIKKA

Teollisuusväylätekniikka -harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan nykyautomaation hajautetuissa ohjausjärjestelmissä käytettyjen teollisuusväylätekniikkojen asennus- ja käyttövalmiuksia. Laitteisto koostuu ohjauskeskusmodulista, joka ohjaa kenttäväylän (AS-i tai Profibus /AS-i ) välityksellä toimilaitemoduleita.

Lisätietoja tuotteesta klikkaammalla 3J-tuote linkkiä.