3J-SMO SÄHKÖMEKAANINEN OHJAUSTEKNIIKKA

3J-SMO_2

Sähkömekaaninen ohjaustekniikka – harjoituslaitteiston avulla harjoitellaan automaatiossa esiintyvien
releohjauksien asennus- ja käyttövalmiuksia. Harjoittelu toteutetaan pneumaattisin (sylinterit) ja
sähköteknisin komponentein automaatiopiirustusten perusteella:

Tehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa lukea teollisuuden käyttämiä automaatiopiirustuksia
 • hän pystyy ratkaisemaan releohjausjärjestelmiin liittyviä ongelmia
 • hän suoriutuu releohjausjärjestelmien asennustehtävistä teollisuuskomponentein
 • opiskelija hallitsee vianetsinnän ja pystyy korjaamaan järjestelmän vianaiheuttajan

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • toimilaitteiston; sylinterit ja sähköventtiilit (24 VDC)
 • tunnistelijat; induktiivinen, magneettinen, optinen, mekaaninen raja- ja painekytkin
 • relekaappi; erillinen säätöjaloilla käsittäen releet (6 kpl), monitoimi (10 eri toimintaa) aikarele, pääkytkin     merkkilampulla ja monipuolisen riviliitinvalikoiman tarvikkeineen
 • käyttöpaneli; monipuolisin käyttökytkimin ja merkinantolaittein
  20 kpl suorituspainoitteista harjoitustehtävää ja niiden edellyttämät komponentit asennus- ja liitintarvikkeineen

Oppimateriaali:

1. Ratkaisukirja

 • joka sisältää teoriaosan automaatiotekniikan releohjaukseen ja harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • harjoitustehtävien ongelmat on esitetty sekvenssikaaviomuodossa, joka käsittää lisäksi tunnistelijat ja
  käyttöpanelin komponentit
 • täydelliset asennuspiirustukset käsittäen erillisinä:
  – toimilaitteiston asennuskuvat
  – anturivirtapiirien piirikaaviot
  – ohjausvirtapiirien piirikaaviot
  – päävirtapiirien piirikaaviot
  – johdotuskaaviot

 

2. Oppilaankirja

 • teoriaosa ja harjoitustehtävät, joissa ratkaisuja varten on puolivalmiit sähkökuvat (täydennettäviksi).