3J-OLK OHJELMOITAVA LOGIIKKA

3J-OLK_2

Laitteisto sisältää logiikkaohjatun mekaniikkalevyn joko hihnakuljettimella tai ruuvimekaniikalla
sekä kaksi kappaletta sylintereitä.

Ohjelmoitava logiikka on asennettu omalle asennuslevylleen ohjauskaappiin, josta binääritulot
(16 kpl) ja -lähdöt (16 kpl) on johdotettu riviliittimille. Tulotavuista toinen on varustettu
antuririviliittimillä.

Käyttö- ja näyttöpanelit (2 kpl) on ohjauslevyllä ja ne on varustettu monipuolisin komponentein.

Ohjattava mekaniikka on asennettu omalle asennuslevylle, jossa on 0-30 V DC-moottori alennus-
vaihteella. Tunnistelijoina käytetään neljää lähestymiskytkintä. Lisäksi mekaniikkaan kuluu kaksi
pneumatiikka-sylinteriä neljällä magneettitunnistimella.

Sylinterien ohjaukseen käytetään ryhmäventtiiliä, jossa 5/2 mono- ja bistabiiliventtiilit, kaapelointi
25-nap. D-liittimen kautta.

Laitteisto palvelee ohjelmoitavan logiikan ohjelmointia (ohjelmakäskyt; AND, OR, R/S, Ajastimet,
Laskurit, Vertailijat) sekä johdottamista.

Ohjelmoitavan logiikkalaitteiston pääosioluettelo:

1. Siemens CPU 300 S7 -ohjauksella, PC-CPU-kaapeli
2. Hallintapanelit käyttökytkimin ja näyttölaittein
3. Toimilaitemekaniikka (kuljetin + sylinterit) Lähestymiskytkimet; 4 kpl optisia tai induktiivisia (2 kpl NO ja 2 kpl NC)
4. Lähestymiskytkimet; 4 kpl optisia tai induktiivisia (2 kpl NO ja 2 kpl NC) 4 kpl magneettisia (NO-tyyppisiä)
5. Ryhmäventtiili ja 25-nap. D-liitinkaapeli
6. Kontaktorit (2 kpl) ja lämpöreleet (2 kpl)
7. Tulojen / lähtöjen demonstroimiseksi simulointiyksikkö, jossa 16 kpl kytkimiä
8. Suomenkielinen oppi- ja harjoituskirja