3J-VSM AC-MOOTTORIKÄYTÖT VAIHTOSÄHKÖMOOTTORIEN RELEOHJAUS

3j-vsm1
3j-vsm2

Olemme kehittäneet laitteiston, joka on tarkoitettu oikosulkumoottoriohjauksien harjoitteluun reletekniikalla

AC- moottorikäytöt –harjoituslaitteiston pääosioluettelo:

1. Kaksi kappaletta sähkömoottoreita;
– yksinop.oikosulkumoottori (kolmivaiheinen 400 / 690 VAC) omalla kierukka-alennusvaihteella
– kaksinop.oikosulkumoottori (kolmivaiheinen 400 VAC) omalla kierukka-alennusvaihteella.

2. Mekaniikkana (omalla asennuslevyllään) hammashihnakuljetin, optisilla lähestymiskytkimillä.

3. Erillinen releasennuskaappi (400*600) valmiiksi asennetuin asennuskiskoin ja johtokouruin
säätöjaloilla sekä täydelliset riviliitintarvikkeet (erillisille anturi-, ohjaus- ja päävirtaryhmille).

4. Relekaapin komponentteja:
– kontaktorit, 5 kpl laajennusosin
– releet, 3 kpl (1 -aikarele)
– moottorinsuojakytkimet, 2 kpl
– lämpöreleet, 2 kpl
– 1-vaihe- ja 3-vaiheautomaattisulakkeet

5. Ohjauskotelo käyttökytkimin (6 kpl). Moninapakaapelit ja johdintarvikkeet kytkentöjä varten.

6. Harjoituskirja sisältäen 21 kpl harjoituksia sähköpiirustuksin (kaikki yleisimmät 3-
vaiheoikosulkumoottorikytkennät).