3J-TSM MOOTTORIKÄYTÖT

3J-TSM_2

Käyttö:

Nykyaikaisten automaatiosovellusten liikkeiden toteutuksissa käytettyjen tasa- ja 1-vaihevaihto-
sähkömoottoreiden ohjauksessa käytettyjen kytkentöjen harjoittelu kontaktoritekniikalla.

Tavoite:

Harjoitustehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa asentaa teollisuudessa käytetyt tasa- ja 1-vaihevaihtosähkömoottorikytkennät eri
  käyttökohteisiin
 • hän osaa liittää moottorikäytön osaksi laajempaa automaatiojärjestelmää
 • hän hallitsee ko. moottorikäyttöjen rakenteen eri sovellukset.

Laitteisto:

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • harjoitusalustan, jossa sijaitsevat kuljetinlaitteisto lähestymiskytkimin sähkömoottori (24 VDC)
  alennusvaihteella ja sähköisesti esiohjattu pneumaattinen toimilaite
 • erillinen ohjauskeskus (relekaappi)säätöjaloilla, ohjausreleet (yksiaikarele), moottorikontaktorit ja
  suojakytkimet sekä riviliitinryhmät
 • operointiyksikön (ohjauskotelo 5 paikkaa) hallintalaittein.
  Harjoituslaitteisto koostuu teollisuuskomponenteista.

Oppimateriaali

Suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen käsittäen:

 • oppi-/harjoituskirjan, jossa teoriaosa ja harjoitustehtävät 12 kpl sekä täydelliset asennuspiirustukset
  – toimilaitteiston asennuskuvat
  – anturivirtapiirien piirikaaviot
  – ohjausvirtapiirien piirikaaviot
  – päävirtapiirien piirikaaviot
  – johdotuskaaviot