3J-SMK SERVOMOOTTORIKÄYTTÖ

3J-SMK_2

Käyttö:

Harjoituslaitteiston avulla opiskelija harjaantuu nykyaikaisissa CNC- ja robottikäytöissä esiintyvien
servomoottorikäyttöjen asennus-, kytkentä-, säätö- ja käyttötehtäviin.

Tavoite:

Harjoitustehtävät suoritettuaan, opiskelija:

 • osaa selvittää servomoottorikäytön rakenteen ja ohjausmenetelmät
 • pystyy itsenäisesti, piirustusten avulla, kokoamaan (asentamalla, johdottamalla, kytkemällä ja säätämällä
  (PID-säädin)) 1-akselin servomoottorikäytön toimivaksi kokonaisuudeksi lähestymiskytkimineen ja
  antureineen
 • pystyy laatimaan sovellutuskohtaisia käyttöohjelmia PC-pohjaisella ohjelmointilaitteella
  servomoottorikäytön ohjaamiseksi ohjausjärjestelmän avulla
 • on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen.

Laitteisto:

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • ohjauskeskuksen
 • GE-Fanuc -ohjausjärjestelmän PC-ohjelmistoineen ( yhdelle liikeakselille; laajennettavissa tarpeen
  mukaan lisätoimituksilla)
 • servovahvistinyksikön
 • servomoottorin anturoinnilla
 • operointi-/näyttöyksikön (PC:llä ohjelmoitava)
 • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet
 • kuularuuvi/lineaarijohde -liikelaitteiston tarvittavine rajakytkimineen
 • pneumaattisen, epälineaarisen keinokuorman (optio).
  Harjoituslaitteisto koostuu teollisuuskomponenteista.

Oppimateriaali:

 • Oppi-/harjoituskirja ratkaisuineen
 • Laitteiston käyttöohjeet
 • Tekniset tiedot