3J-SLK SÄHKÖISET LÄHESTYMISKYTKIMET

3J-SLK_2

Käyttö:

Sähköiset lähestymiskytkimet -harjoituslaitteiston avulla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet,
joiden avulla hän selviytyy automaation ohjaustekniikassa yleisesti esiintyvien lähestymiskytkimien
asennus- ja huoltotehtävistä. Opiskelupaketissa perehdytään myös ns. anturisuureiden tutkimiseen
lähestymiskytkimien osalta. Tehtävien rakenteessa on keskitytty niiden valmiuksien luomiseen, joita
tarvitaan käytännön asennustehtävissä.

Tavoite:

Tehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija pystyy itsenäisesti valitsemaan oikean tyyppisen lähestymiskytkimen kulloinkin vaadit-
  tavaan tunnistustehtävään ja ympäristöolosuhteisiin
 • hän suoriutuu lähestymiskytkimien mekaanisesta ja sähköisestä asennuksesta, säätötoimenpiteis-
  tä ja liittämisestä ohjausjärjestelmään
 • hän pystyy lukemaan sähköisiä piiri- ja johdotuskaavioita
 • lisäksi hän on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen
 • opiskelun lomassa opiskelija tukeutuu suomenkieliseen oppikirjaan, jonka avulla hän on selvittä-
  nyt itselleen yleisimpien lähestymiskytkimien toimintaperiaatteet.

Laitteisto:

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • harjoitusalustan, jossa sijaitsee jännitelähdeyksikkö, x- ja y-luistit mitta-asteikkoineen, pneumaat-
  tinen toimilaite, riviliittimet, johtokourut ja signaali-indikointi
 • kytkintyypit; mekaaninen raja, induktiiviset (3 kpl), kapasitiivinen, ohjelmoitava optinen (materi- aalista ja peilistä tunnistavat, läheti/vastaanotinpari), kuitukytkin, magneettiset kytkimet (reed ja magnetoresistiivinen) ja ultraäänikytkin
 • erilaisia kohde-esineitä
 • asennus- ja johdintarvikkeet.

Oppimateriaali:

 • Suomenkielinen oppikirja
 • Suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • Tekniset tiedot