3J-IOT ILMAOHJAUSTEKNIIKAN HARJOITUSLAITTEISTO

3j-iot_levy

Ilmaohjaustekniikan laitteiston käyttö:

Pneumaattisen järjestelmän ohjaus-, käyttö- ja asennustyön harjoittelu teollisuuskomponentein,
teollisuuden kiinnitysmenetelmiä käyttäen.

Tehtävät suoritettuaan:

  • opiskelija ymmärtää pneumaattisen ohjaustekniikan ongelmia
  • hän pystyy ratkaisemaan em. ongelmia kaaviomuodossa
  • hän kykenee valmistamaan ratkaisemiaan ongelmia vastaavat kytkennät teollisuuden käyttämillä työ- ja kiinnitysmenetelmillä, teollisuuskomponentein.

Harjoituslaitteisto sisältää:

  • rei’itetyn pohjalevyn harjoitusalustaksi
  • 32 harjoitustehtävää ja niiden edellyttämän monipuolisen ja laajan komponenttivalikoiman
  • runsaasti erilaisia liitin- ja kiinnitystarvikkeita
  • säilytyslaukun komponenteille ja tarvikkeille.

Oppimateriaali:

harjoitustyökirja, joka sisältää pneumaattisen ohjaustekniikan teoriaosan ja runsaasti toisistaan 
poikkeavia idearikkaita työharjoituksia teollisuudesta, joissa ongelmat esitetään helppotajuisesti
sekvenssikaaviomuodossa edeten yksinkertaisista tehtävistä vaativiin ohjaustekniikan ongelmiin
materiaali sisältää oppilaspohjat ja valmiit ratkaisut.

Ota yhteyttä saadaksesi lisäinformaatiota.