3J-ANT LIIKEANTURIT

3J-ANT_3
3j-ant1
3j-ant2

Käyttö:

Nykyaikaisten automaatiolaitteiden lineaari- ja kulmaliikkeiden toteutuksissa ja valvonnoissa esiintyvien
yleisimpien analogisten ja digitaalisten liikeantureiden asennus-, säätö- ja vianetsintävalmiuksien harjoittelu.
Harjoitustehtävien rakenteessa on huomioitu teollisuuden edellyttämät ammattitaitovaatimukset.

Tavoite:

Harjoitustehtävät suoritettuaan:

 • opiskelija osaa asentaa teollisuudessa yleisimmin käytetyt liikeanturit mekaanisesti eri käyttökohteisiin
 • hän osaa selvittää eri anturityyppien mittausjärjestelmien rakenteet
 • hän pystyy kytkemään eri anturityypit sähköisesti mittaus- ja säätöjärjestelmään anturivalmistajien
  ohjeiden mukaan sekä virittämään liikeanturit tietylle mittausalueelle
 • opiskelun yhteydessä keskitytään tarkastelemaan myös analogisten ja digitaalisten mittaus- ja
  säätöjärjestelmien signaaleita siten, että opiskelija osaa suorittaa mittaus- ja säätöjärjestelmissä mm.
  lineaarisuusvirheen kompensointia sekä vianetsintää, asianmukaisia mittalaitteita käyttäen.

Laitteisto:

Harjoituslaitteisto sisältää:

 • harjoitusalustan, jossa sijaitsevat jännitelähdeyksikkö, lineaari- ja kulmaliikelaitteistot, näyttölaite
  lineaarisuusvirheen kompensoinnilla (PC:llä parametroitava), riviliittimet ja johtokourut
 • liikeanturit:
  – analoginen, kapasitiivinen lähestymisanturi (4-20 mA)
  – potentiometri (0-10 V, 0-20 mA ja 4-20 mA)
  – resolveri (analog. ja digit. ulostulo)
  – pulssianturi (2-kanavainen + zero)
  – ohjelmoitava absoluuttianturi + ohjelmisto (Gray/Binary) asennustarvikkeineen
 • mittamuuntimen
 • oskillaattorin ja R/D-muunninyksikön
 • johdin- ja liitintarvikkeet
 • simulointiyksikön
  Harjoituslaitteisto koostuu teollisuuskomponenteista.

Oppimateriaali:

 • Oppi-/harjoituskirja, jossa suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • Tekniset tiedot