3J-AMK ASKELMOOTTORIKÄYTÖT

3J-AMK_1
3j-amk-ge1
3j-amk-ge2

Kuvissa 3J-AMK –harjoituslaitteisto PC –ohjattuna laiteversiona

Käyttö:

Harjoituslaitteiston avulla opiskelija hankkii itselleen perusvalmiudet, joiden avulla hän pystyy rakenta-
maan teollisuudessa esiintyviä askelmoottorikäyttöjä toimiviksi järjestelmiksi sekä käyttämään ja huol-
tamaan niitä.

Tavoite:

Suoritettuaan harjoituslaitteistoon liittyvät tehtävät, opiskelija:

 • pystyy selvittämään askelmoottorikäytön rakenteen ja ohjausmenetelmät
 • osaa itsenäisesti rakentaa (asentaa, johdottaa ja kytkeä) 1-akselin askelmoottrikäytön toimivaksi
  kokonaisuudeksi asennus- ja kytkentäpiirustusten sekä valmistajien datalehtien avulla
 • pystyy ohjaamaan askelmoottorikäyttöä, laatimalla sovelusohjelmia PC-pohjaisen ohjelmoinnin avulla
 • on harjaantunut mahdollisten toimintahäiriöiden etsintään ja niiden poistamiseen.

Laitteistot:

3J-AMK -harjoituslaitteisto sisältää:

 • ohjauskeskuksen
 • askelmoottorin ohjaus- ja vahvistinyksikön
 • PC-ohjelmiston
 • askelmoottorin
 • hammashihnalaitteiston tarvittavine lähestymiskytkimineen
 • asennuksessa tarvittavat asennus-, johdin- ja liitintarvikkeet

Oppimateriaali:

 • Suorituspainotteiset harjoitustehtävät ratkaisuineen
 • Laitteiston käyttöohjeet
 • Ohjelmointiohjeet
 • Tekniset tiedot